UTVECKLINGSTRAUMA

Livet kan bli tuffare än det behöver vara

Utvecklingstrauma är den verkliga skuggan som håller oss fast i skam, tvång och rädsla och hindrar oss från att uppleva livet i färg

Men usch, det låter så negativt med


UTVECKLINGSTRAUMA

Och det är ju just det som gör att många lever sina liv utan att titta bakom "skynket". Att säga "Jag är bara så här! De får ta mig som jag är!" är ofta tecken på en rädsla för att titta på de djupare sidorna av oss själva. Medan vissa komponenter av oss själva, såsom sexuell läggning eller fritidsintressen, är naturliga och aldrig ska behöva ändras, finns det negativa beteenden som grundar sig i oupp-fyllda behov under tidig barndom,

eller tom i fosterstadiet. I den här lilla översikten ska vi titta på vilka behov vi har och vilka överlevnadsstrategier som blir resultatet om dessa behov inte blir fullt tillfredsställda. Naturligtvis är det här bara en översikt och ska ses som en fingervisning.


Och kom ihåg! Det handlar inte om huruvida dina föräldrar älskade dig eller har gjort sitt bästa eller ej. Det

handlar om uppmärksamhet och närvaro. En andligt, fysiskt och känslomässigt närvarande förälder kan spegla de behov du har. Om föräldern inte är närvarande, missuppfattas det som brist på kärlek och att det är något fel på barnet.


Men det är aldrig för sent att få en lycklig barndom - eller ett rikt och fritt liv. Nyckeln till att komma dit ligger i att ta fram dina kroppsminnen.

Varför utvecklingstrauma?


  • Går bakom beteendet och kroppssensationen till orsaken
  • Sammanför  kroppen och hjärnan genom att både se kropps-sensationen och de bakomliggande känslorna och behoven
  • Utvecklar empati med det egna behovet
  • Bryter identifieringen med beteendet och utvecklar en förmåga att vara sin egen förälder
  • Kan identifiera när du själv upplever ett eko från det förflutna

Utvecklingsfas 1


Livmoder-6 mån


Under den här sårbara tiden har fostret ett behov av att känna kärleksfull närhet med mamman, skapar trygghet

Beteende

Koppla bort sig från verkligheten genom tex dagdrömmeri, att dra sig undan, overklighetskänslor, världen är farlig


Kroppens reaktion

Skräckparalys - att hålla andan

Utvecklingsfas 2


Bebisstadiet-2 år


Det största behovet är att barnet känner en inkännande kontakt kring sina basala behov av närhet och mat, skapar ett samspel

Beteende

Känner av och anpassar sig till andras behov, istället för sina egna, eller blir klängiga, tomma, deprimerade


Kroppens reaktion

Suckande andning, ihopsjunken hållning

Utvecklingsfas 3


Småbarn-4 år


Under den här fasen behöver barnet lära sig att lita på föräldrarna, att föräldrarna stöttar barnet i dess autentiska uttryck

Beteende

Allt är ett dominans-spel, viktigt att kontrollera och manipulera, att lyckas, vara stark, går in i roller för att göra föräldern nöjd


Kroppens reaktion

Fysiskt pansar, kontrollbehov, uppblåst bröst

Utvecklingsfas 4


2-4 år


Under den här fasen börjar barnet söka sig bort från föräldrarna och behöver stöd i sin autonomi

Beteende

Svårt att säga nej, allt är tungt, hur man än gör blir det fel, rebell och/eller snäll pojke/flicka syndrom


Kroppens reaktion

Flackande osäker blick, spänningar i huvudet

Utvecklingsfas 5


4-6 år


Under den här fasen behöver barnet bli accepterat för sin kärlek och barnsliga sexualitet, vanligt med en önskan att gifta sig med föräldrarna

Beteende

Svårighet att integrera intimitet och sexualitet, blir antingen utseende, prestation eller blir bara intimitet; perfektionism


Kroppens reaktion

Svårt att njuta av sex, för mycket tankar

Hur ser din rädsla ut?


Som du ser ovan, kan rädsla se ut på så många olika sätt. När du kan känna vilken typ av rädsla du har, kan du också koppla dig till det oskyldiga barnet och dess ouppfyllda behov.


Om du är nyfiken på att veta mera, kan du titta på några intressanta trauma-videor eller utforska mina boktips. Du är också välkommen att höra av dig eller boka en session.


Jag stöttar dig gärna i processen att känna, möta och omprogrammera dessa rädslomönster.

On the other side of fear

lies freedom